บริการวิจัยทางคลินิก
(Clinical Trial Services)

คลินิเซอร์ให้บริการงานวิจัยทางคลินิกแบบครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนและออกแบบการทดลอง การให้คำแนะนำทั้งทางการแพทย์และทางกฎหมายเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยาของคุณมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลตามกฎระเบียบและข้อบังคับ นอกจากนี้ เรายังช่วยบริหารจัดการและกํากับดูแลโครงการงานวิจัย รวมถึงติดตามความปลอดภัยของการใช้ยาในผู้ป่วย รวมไปถึงการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่าง ๆ ในกระบวนการวิจัยทางคลินิก

ด้วยทีมงานมืออาชีพและเทคโนโลยีอันทันสมัยของคลินิเซอร์ พร้อมช่วยอำนวยความสะดวกในการวิจัยทางคลินิกเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของคุณปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

We Provide

บริการของเรา

Clinical Trial Services

Our expert team will guide you through strategic clinical development consulting – from feasibility to site selection and project management.

Regulatory Affairs

In today’s ever-changing regulatory landscape, our extensive experience in working with Thai governmental agencies allows for stress-free compliance and expedites your treatment development process.

Biometrics

Our biometrics unit is composed of highly skilled teams for data management, statistical analysis, statistical programing and data standard implementation; each uniquely fitting into the

การติดตามความปลอดภัยของยา (Pharmacovigilance)

We take the extra mile to ensure global patient safety standards are met and are compliant with local regulations.

Real World Evidence (RWE)

Regardless of whether your treatment development is in the earlier or later stages, our qualified team of specialists will provide comprehensive real-world evidence and strategies

Health Economic and Outcome Research
(HEOR)

Our experts will provide a detailed and data-driven analysis on the economic impact of your products or treatments to help you develop effective market access

Prescription Audit Report

Our specialists can conduct prescriptions audits to ensure patients are receiving the best possible treatment by evaluating medication dispensing practices based on product and indication.

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

งานวิจัยล่าสุดที่เกี่ยวข้อง