ร่วมงานกับคลินิเซอร์

ร่วมงานกับเรา

For recent graduates, young professionals in the medical field, and seasoned executives alike, we provide a challenging and dynamic work environment with ample opportunity for both personal and professional development. Of course, our salaries and benefits are also highly attractive.

By joining Clinixir, you will get to work with cutting-edge equipment at our state-of-the-art facilities – all as part of a team of highly skilled and motivated clinical researchers and managers.

คลินิเซอร์ มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัย เตรียมพร้อมให้พนักงานทุกคนได้ทำงานอย่างสะดวกสบาย รวมถึงสวัสดิการและค่าตอบแทนที่คุ้มค่า มาร่วมงานกับคลินิเซอร์ มาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันและสนับสนุนให้งานวิจัยทางคลินิกนั้นสำเร็จ เพื่อช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยพร้อมพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ของไทยไปด้วยกัน

วัฒนธรรมของเรา

พันธกิจของคลินิเซอร์คือ การให้บริการการวิจัยทางคลินิกแบบครบวงจรโดยยึดมั่นในคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล เรามุ่งมั่นยกระดับศักยภาพด้านการวิจัยทางคลินิก สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในประเทศ ดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวกระโดด วัฒนธรรมการทำงานในองค์กรของเราจึงมีกลิ่นอายคล้ายบริษัทสตาร์ทอัพที่เปิดรับฟังความคิดเห็นใหม่ ๆ จากพนักงานทุกระดับ และยังได้ประสบการณ์ทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหาร และเพื่อนร่วมทีมที่มีความสามารถ พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความรู้และช่วยเหลือให้คุณเติบโตขึ้นใน
ทุก ๆ วัน

ตำแหน่งที่เปิดรับ