ร่วมงานกับคลินิเซอร์

ร่วมงานกับเรา

ที่นี่เรายินดีต้อนรับและเปิดโอกาสให้กับผู้ที่พึ่งสำเร็จการศึกษาใหม่ ผู้มีประสบการณ์การทำงาน ที่มีความมุ่งมั่นและมีความพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองในทักษะวิชาชีพสายงานด้านสาธารณสุข ด้วยบรรยากาศการทำงานที่สนุก ท้าทาย ร่วมกับทีมที่พร้อมเปิดกว้างทางความคิดและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
คลินิเซอร์ มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัย เตรียมพร้อมให้พนักงานทุกคนได้ทำงานอย่างสะดวกสบาย รวมถึงสวัสดิการและค่าตอบแทนที่คุ้มค่า มาร่วมงานกับคลินิเซอร์ มาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันและสนับสนุนให้งานวิจัยทางคลินิกนั้นสำเร็จ เพื่อช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยพร้อมพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ของไทยไปด้วยกัน

วัฒนธรรมของเรา

พันธกิจของคลินิเซอร์คือ การให้บริการการวิจัยทางคลินิกแบบครบวงจรโดยยึดมั่นในคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล เรามุ่งมั่นยกระดับศักยภาพด้านการวิจัยทางคลินิก สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในประเทศ ดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวกระโดด วัฒนธรรมการทำงานในองค์กรของเราจึงมีกลิ่นอายคล้ายบริษัทสตาร์ทอัพที่เปิดรับฟังความคิดเห็นใหม่ ๆ จากพนักงานทุกระดับ และยังได้ประสบการณ์ทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหาร และเพื่อนร่วมทีมที่มีความสามารถ พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความรู้และช่วยเหลือให้คุณเติบโตขึ้นใน
ทุก ๆ วัน

ตำแหน่งที่เปิดรับ