อาชีพและตำแหน่งงานต่าง ๆ ในบริษัท Contract Research Organization (CRO)

Different Roles in Clinical Research Organizations

ในองค์กรผู้รับวิจัยทางคลินิกหรือที่เรียกกันว่า Contract Research Organization มีตำแหน่งงานอะไรน่าสนใจให้เลือกเดินบ้าง น้อง ๆ นักศึกษาหรือเพื่อน ๆ สายวิทยาศาสตร์และการแพทย์หลายคนอาจจะเคยนึกตั้งคำถามนี้กันมาก่อน Clinixir เลยขอนำ 5 อาชีพหลักในสายงานด้านนี้มาให้รู้จักกัน จะมีอะไรบ้าง ไปดูกัน

  1. ผู้ประสานงานวิจัยทางคลินิก Clinical Research Associate (CRA) 

อาชีพแรกที่ต้องกล่าวถึงก่อนใครก็คือตำแหน่ง Clinical Research Associate (CRA) ซึ่งรับหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ และติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกๆส่วนเพื่อให้การวิจัยยาในคนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

การทำงานในตำแหน่งนี้จะได้จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ และประชุมที่ออฟฟิศบ้างสลับกับการเดินทางไปเยี่ยมโรงพยาบาลหลากหลายแห่งซึ่งเป็นสถานที่วิจัยทางคลินิก (Site) เพื่อตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าของงานวิจัยนั่นเอง

คนที่เหมาะสมกับการเป็น CRA นั้นต้องเข้าใจในกระบวนการพัฒนายารักษาและเวชภัณฑ์เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังต้องมีทักษะด้านการสื่อสารและการใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟังพูดอ่านเขียนอีกด้วย ถ้าใครอยากอ่านเกี่ยวกับตำแหน่งนี้แบบละเอียด คลิกที่บทความนี้เลย 

  1. นักชีวสถิติ Biostatistician

นักชีวสถิติหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า Biostatistician เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งสำคัญในสายงานการวิจัยทางคลินิกตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของกระบวนการพัฒนายา โดยมีหน้าที่ร่วมออกแบบวัตถุประสงค์และระเบียบวิธีการวิจัย รวมถึงกำหนดตัวชี้วัด (Endpoints) เพื่อประเมินผลการทดลองทางคลินิก เช่น การใช้อัตราผู้รอดชีวิตเป็น Endpoints ของยารักษาโรคมะเร็ง เป็นต้น 

นอกจากนี้ นักชีวสถิติที่เก่งกาจยังต้องสามารถวิเคราะห์และกำหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) ที่เหมาะสมกับโครงการพัฒนายาแต่ละโปรเจกต์ได้อีกด้วย เพราะหากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็กมากเกินไป การวิจัยทางคลินิกครั้งนี้ก็อาจไม่ประสบผลสำเร็จ แต่หากใหญ่เกินไป งบประมาณก็อาจบานปลายนั่นเอง

ผู้ที่จะสามารถประกอบอาชีพเป็น Biostatistician ได้นั้นนอกจากจะต้องมีความรู้ด้านชีววิทยาแล้ว ยังต้องชื่นชอบการทำงานกับข้อมูล ตัวเลข และสถิติศาสตร์ มีทักษะในการเขียนรายงานและเอกสารได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมี Soft Skills เช่น การทำงานเป็นทีมในระดับมืออาชีพเพราะต้องติดต่อสื่อสารกับนักวิจัยทางคลินิกคนอื่น ๆ ด้วยนั่นเอง

  1. ผู้จัดการด้านข้อมูลทางการแพทย์ Clinical Data Manager (CDM)

Clinical Data Manager (CDM) คือ ตำแหน่งงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลของการวิจัยทางคลินิกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวม วิเคราะห์ประเมินผล รายงาน และจัดเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์และน่าเชื่อถือได้อย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงสอดคล้องกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและมาตรฐานสากลของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นต้น

อาชีพ Clinical Data Manager นี้มักจะต้องจบการศึกษาจากคณะสาย IT โดยเฉพาะทางด้านการบริหารจัดการข้อมูลหรือ Data Science และต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์ รวมถึงละเอียดรอบคอบอย่างมากเพราะคุณภาพของข้อมูลนับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การพัฒนายาประสบความสำเร็จ

  1. ผู้จัดการด้านการขึ้นทะเบียนเวชภัณฑ์ Regulatory Affairs Manager (RAM)

Regulatory Affairs Manager คือ ผู้ที่ต้องรับผิดชอบให้ยาและเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการพัฒนามาอย่างยาวนานนั้นมีมาตรฐานสอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานด้านสาธารณสุข และสามารถขึ้นทะเบียนเพื่อจำหน่ายสู่ท้องตลาดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างราบรื่น

เนื้องานในแต่ละวันของ Regulatory Affairs Manager ส่วนใหญ่แล้วจะประกอบไปด้วยการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่วนราชการในกระทรวงสาธารณสุข จัดเตรียมและเก็บรวบรวมเอกสารต่าง ๆ สำหรับการขึ้นทะเบียนเวชภัณฑ์ รวมถึงคอยติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมยา 

  1. เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของยา Pharmacovigilance Associate (PVA) 

อาชีพสุดท้ายในสายงานการวิจัยทางคลินิกที่เรานำมาฝากวันนี้ คือ Pharmacovigilance Associate หรือบางคนอาจจะรู้จักในชื่อ Drug Safety Associate ซึ่งมีหน้าที่บันทึกข้อมูล ติดตาม และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทราบว่าเวชภัณฑ์นั้น ๆ ก่อให้เกิดผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์ (Side Effect และ Adverse Events) กับคนไข้หรือไม่อย่างไร 

บทบาทดังกล่าวของ Pharmacovigilance Associate นับว่ามีความสำคัญอย่างมากเพราะนอกจากจะช่วยให้บริษัทผู้ผลิตยาสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้สำเร็จแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายให้กับผู้ป่วยทั่วโลกอีกด้วย

ร่วมงานกับ Clinixir เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ของไทย

หากเส้นทางอาชีพต่าง ๆ ด้านบนฟังดูน่าตื่นเต้นสำหรับคุณ เราอยากขอชวนเพื่อน ๆ ทั้งจากสายเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงอาชีพอื่น ๆ ที่สนใจให้มาร่วมงานกับ Clinixir เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ของไทยไปด้วยกัน

เราเป็น Contract Research Organization อันดับต้น ๆ ของประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุนโดยตรงทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึง Bualuang Ventures บริษัทในเครือของธนาคารกรุงเทพ และ มหาวิทยาลัยชื่อดัง 8 แห่งของไทย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น 

วัฒนธรรมการทำงานที่นี่มีกลิ่นอายคล้ายบริษัท Startup ที่เปิดรับฟังความคิดเห็นใหม่ ๆ จากพนักงานทุกระดับ และยังได้ประสบการณ์ทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหารที่พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และช่วยเหลือให้คุณเก่งขึ้นในทุก ๆ วัน

หากนักศึกษาหรือเพื่อน ๆ คนไหนสนใจมาช่วยกันยกระดับนวัตกรรมทางการแพทย์ของประเทศไทยร่วมกับ Clinixir ก็สามารถส่งประวัติการทำงาน (CV) มาที่อีเมล hr@clinixir.com ได้เลย นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามเฟซบุ๊ก และ LinkedIn ของเราเพื่ออัปเดตข่าวสารและตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ได้ด้วย

ออฟฟิศของ Clinixir ตั้งอยู่ใน Asia Centre เดินทางสะดวกใกล้รถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีใจกลางย่านสีลม
งานเลี้ยงปีใหม่ 2021 ของ Clinixir เรื่องเล่นเราก็จริงจังไม่แพ้เรื่องงาน

Share:

Related Research Updates