คลินิเซอร์

บริการวิจัยทางคลินิกแบบครบวงจรเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์แห่งโลกอนาคต

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis aliquet, libero eu faucibus porttitor, ante arcu convallis ex, a fringilla felis odio et neque. Nunc finibus, tellus ultrices ornare dapibus, metus leo commodo felis, pulvinar cursus nulla mi non nisi. Cras enim lectus, congue commodo neque sed, interdum sollicitudin leo.

Service

Duis aliquet, libero eu faucibus porttitor, ante arcu convallis ex, a fringilla felis odio et neque

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis aliquet, libero eu faucibus porttitor, ante arcu convallis ex, a fringilla felis odio et neque. Nunc finibus, tellus ultrices ornare dapibus, metus leo commodo felis, pulvinar cursus nulla mi non nisi. Cras enim lectus, congue commodo neque sed, interdum sollicitudin leo.

Previous
Next

Areas of expertise

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis aliquet, libero eu faucibus porttitor, ante arcu convallis ex, a fringilla felis odio et neque. Nunc finibus, tellus ultrices ornare dapibus, metus leo commodo felis, pulvinar cursus nulla mi non nisi. Cras enim lectus, congue commodo neque sed, interdum sollicitudin leo.

Oncology

Infectious diseases

Rare diseases

Neurology

Metabolic diseases

Herbal medicines

Medical devices

ข่าวสารและกิจกรรม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis aliquet, libero eu faucibus porttitor, ante arcu convallis ex, a fringilla felis odio et neque. Nunc finibus, tellus ultrices ornare dapibus, metus leo commodo felis, pulvinar cursus nulla mi non nisi. Cras enim lectus, congue commodo neque sed, interdum sollicitudin leo.

พันธมิตรของเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์‌‌‌
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล‌

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

Partnership & Networking

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis aliquet, libero eu faucibus porttitor, ante arcu convallis ex, a fringilla felis odio et neque. Nunc finibus, tellus ultrices ornare dapibus, metus leo commodo felis, pulvinar cursus nulla mi non nisi. Cras enim lectus, congue commodo neque sed, interdum sollicitudin leo.